Marija Gebert, dobitnica Županijskog priznanja „VOLONTER/KA GODINE“ za 2021. i 2022. godinu

Marija Gebert aktivna je volonterka mnogih udruga na području Krapinsko-zagorske županije u posljednjih 9 godina. Marija je nakon dugogodišnjeg iskustva volontiranja krajem 2021. godine osnovala novu udrugu mladih – Zagorsku kreativnu udrugu mladih koju od početaka do danas vodi volonterski. Kroz 2022. godinu, Marija je u suradnji sa Mrežom udruga Zagor provela aktivnosti udruge kojima je započela rad. Kroz rad u udruzi Marija je uključivala mlade s područja županije, ali i šire te ih poticala na uključivanje u aktivnosti svojih lokalnih, regionalnih, nacionalnih zajednica.

U razdoblju od 2021. do 2022. godine Marija je sakupila 357 volonterskih sati volontirajući u raznim udrugama/organizacijama civilnog društva na raznim volonterskim pozicijama. Tijekom 2022. godine Marija je volontirala na poziciji koordinatorice Zagorske kreativne udruge mladih baveći se najviše administrativnim poslovima. Kao promotorica mladih, mentorica dugoročnih međunarodnih volontera te dizajnerica časopisa za mlade mla-dost.dobro volontirala je u Mreži udruga Zagor. Marija je pružila pomoć i podršku oko javnih aktivnosti i vođenja društvenih mreža SOS telefonu i savjetovalištu za žene žrtve nasilja KZŽ. Za Društvo Naša djeca Zabok kreirala je plakate za različite aktivnosti.

Kroz ukupan volonterski staž od 2013. godine do danas Marija je prikupila 650 volonterskih sati (DND Zabok, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, ZCUK Regenerator, Mreža udruga Zagor, SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja KZŽ, Zagorska kreativna udruga mladih).

Motivacija i razlozi volontiranja

„Kroz dugogodišnje iskustvo volontiranja poželjela sam da se na području naše županije nalazi kreativna udruga za mlade koja će mladima pružati nove kreativne sadržaje, a koji će mladima biti zanimljivi. Kada sam počinjala sa osnivanjem udruge, nisam imala neku predodžbu koliko će biti izazovno volonterski voditi jednu takvu udrugu. Na putu na kojem sam sada našlo se mnogo prepreka koje su bile lakše i teže izvedive, no uz podršku drugih, nastavila sam u pozitivnom smjeru, a danas me jako veseli kada se članovi sastanu i razgovaraju o temama o kojima do prije uključivanja u rad udruge nisu razgovarali. Moja motivacija da tako nastavim dalje vidi se u očima onih koji su shvatili da stvarnim uključivanjem u rad udruge mogu proširiti svoje vidike. I eto, danas, sa potpuno novim ljudima, novim mladim snagama pokušavamo mlade gurati naprijed, odmaknuti ih od svakodnevice i kreativno ih inspirirati. Svoje volontiranje u prošloj godini, za ZaKUM, nisam doživljavala kao volontiranje već kao ono što moram učiniti da bi jednoga dana neki novi mladi ljudi imali bazu koju ja nisam, i time kreirali nove stvari koje će biti od velikog značaja za njih, njihovu zajednicu.“


Rad volonterskog servisa financijski je podržan od strane Europske unije kroz Europski socijalni fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Program volonterskog centra (su)financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.


Mreža udruga Zagor
Trg svete Jelene 6
49210 Zabok
Tel.: 049.222.635
Mob.: 091.222.6350
mreza@zagor.info, www.zagor.info
volontirajmo@zagor.info
volontirajmo.zagor.info
F: VolontirAJMO, T: @zagorinfo

 

Radno vrijeme:

Vrijeme za rad s korisnicima je svaki radni dan od 9 do 14 sati i prema dogovoru.

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge