Završava provedba dvogodišnjeg programa Volonterski centar VolontirAJMO usmjerenog na razvoj volonterstva

Tijekom dvogodišnjeg programa Volonterski centar VolontirAJMO provedeno je niz edukacija za volontere i organizatore volontiranja, organizirano je niz različitih volonterskih aktivnosti u lokalnoj zajednici, obilježen je Međunarodni dan volontera, sudjelovali smo u provedbu manifestacije Hrvatska volontira te smo nagradili volontere i organizatore volontiranja u KZŽ za njihov volonterski doprinos za 2020. godinu. Predstavnice Zagora sudjeluju u radu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva kroz mandat na 4 godine.

Tijekom 2021. godine provedeno je istraživanje o statusu volontiranja za građanke/ke s područja Krapinsko-zagorske županije a rezultati istraživanja se nalaze na mrežnim stranicama Mreže udruga Zagor.

Tijekom posljednje dvije godine osigurana je sustavna podrška volonterima i organizatorima volontiranja kroz informiranje i edukacije te kroz volonterski servis VolontirAJMO. Održano je 5 edukacija za organizatore volontiranja na temu „Menadžment volontera“ i „Izdavanje potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem“ te je vođena baza podataka o organizatorima volontiranja koji su prošli edukacije na temu volonterskog menadžmenta i osposobljavanja za koordinatora volontera. Održano je 12 radionica o odgoju za volontiranje za učenike/ce tri osnovne škole, te 8 radionica na temu volonterstva za učenike/ce dvije srednje škole na kojima su učenici/ce učili o tome što je volontiranje, tko može biti volonter/ka a tko je organizator volontiranja, koja su prava i obaveze volontera ali i organizatora volontiranja, kako isplanirati i provesti volontersku akciju.

Organizirano je 10 volonterskih akcija u odgojno-obrazovnim ustanovama, pružana je volonterska pomoć u učenju za učenike/ce osnovne škole iz Zaboka. U ruralnim sredinama, u Tuhlju i Zagorskim Selima provedene su 4 volonterske akcije uređivanja okoliša. U sklopu manifestacija „Hrvatska volontira“ provedene su 2 volonterske akcije. Provedeno je info druženje s ESS volonterima koji svoju volontersku službu obavljaju u Mreži udruga Zagor. Dodijeljena su priznanja u sklopu Javnog poziva za prijavu kandidata i kandidatkinja za dodjelu županijskih priznanja „Volonter/ka godine“ i „Volonterska akcija“ godine za 2020. godinu.

Ostvarena je suradnja sa stožerima civilne zaštite gdje je organiziran sastanak i fokusna grupa na kojoj se razgovaralo o funkciji stožera, načinu uključenja i obuke volontera te postupanja u kriznim situacijama. Na temelju fokusne grupe izrađen je edukativni letak, te je održana edukacija na temu volontiranja u kriznim situacijama.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera prikupljene su fotografije organizatora volontiranja koje prikazuju različite lokalne volonterske aktivnosti/akcije koje su se odvijale na području Krapinske-zagorske županije. Tako su nastala dva kataloga fotografija s prikazom lokalnih volonterski aktivnosti/akcija.

Navedeni dvogodišnji program provodi Mreža udruga Zagor a partnerske organizacije su Grad Zabok, Općina Konjščina, Općina Tuhelj, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec, Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj, Srednja škola Konjščina, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Centar za socijalnu skrb Zabok, Lokalna akcijska grupa Zagorje Sutla, Krapinsko-zagorska županija. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 100.000,00 kuna godišnje, te Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u iznosu od 1.400,00 kuna, a isti se provodi od 1.1.2021. do 31.12.2022. godine.


Rad volonterskog servisa financijski je podržan od strane Europske unije kroz Europski socijalni fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Program volonterskog centra (su)financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Više informacija o projektu:
Mreža udruga Zagor
Trg svete Jelene 6
49210 Zabok
Tel.: 049.222.635
Mob.: 091.222.6350
mreza@zagor.info, www.zagor.info
volontirajmo@zagor.info
volontirajmo.zagor.info
F: VolontirAJMO, T: @zagorinfo

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge