Održano 10 radionica na temu odgoja za volontiranje

Tijekom siječnja i veljače 2023. godine za učenike i učenice 5 osnovnih škola održano je deset radionica na temu odgoja za volontiranje. Radionice su održane u osnovnim školama u Zaboku, Bedekovčini, Desiniću, Loboru i Zlataru.

Na prvoj radionici "Volontiram i ja" učenici i učenice su učili o volontiranju, tko je volonter a tko organizator volontiranja, gdje mogu volontirati i na kojim aktivnostima. Na drugoj radionici "Planiranje volonterske akcije" učenici i učenice planirali su i osmišljavali provedbu volonterskih aktivnosti koje će u narednom periodu provoditi u školama. Kroz interaktivne radionice učenicima je približena tema volontiranja i odgoja za volontiranje, prikazane su dobrobiti volontiranja te su učenici potaknuti na promišljanje i uključivanje u volonterske aktivnosti u svojim zajednicama. Učenici na ovakvim aktivnostima uče od rane dobi o koristima volontiranja, aktivnosti potiču senzibilizaciju djece prema svojim vršnjacima i osobama s posebnim potrebama, te poboljšavaju njihovu kvalitetu života od rane dobi.

 

Radionice su održane u okviru projekta #zavolontirAJMOse kojeg provodi Mreža udruga Zagor u partnerstvu sa Osnovnom školom Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Osnovnom školom Bedekovčina, Osnovnom školom Đure Prejca Desinić, Osnovnom školom Ante Kovačića Zlatar, Osnovnom školom Franje Horvata Kiša i Krapinsko-zagorskom županijom. Projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja, a sufinancira Krapinsko-zagorska županija.

 

 


Rad volonterskog servisa financijski je podržan od strane Europske unije kroz Europski socijalni fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Program volonterskog centra (su)financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.


Mreža udruga Zagor
Trg svete Jelene 6
49210 Zabok
Tel.: 049.222.635
Mob.: 091.222.6350
mreza@zagor.info, www.zagor.info
volontirajmo@zagor.info
volontirajmo.zagor.info
F: VolontirAJMO, T: @zagorinfo

 

Radno vrijeme:

Vrijeme za rad s korisnicima je svaki radni dan od 9 do 14 sati i prema dogovoru.

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge